MARCAS DE UN CARÁCTER. 19 TRAZOS

CHOPS OF ONE CHARACTER. 19 LINES


A19-1

A19-1 PAO (bao, bau)
Sello imperial. Objeto precioso. Moneda. Tesoro. Honorable. Apellido.

Imperial stamp. Precious object. Coin. Treasure. Honourable. Surname.

Más información / More infoÚltima modificación: 5-6-2001

Copyright © 2000-2015 Chopmarks.com